Zwiedzamy Muzeum Narodowe

11 września 2015 r. właściwie, jak co roku (kolejna grupa wychowanków MOW Kielce udała się pod opieką p. E. Lisowskiej – Słoń i p. R. Dudy do Muzeum Pamięci Narodowej – Więzienia Kieleckiego.

Na miejscu mieli możliwość zobaczyć kopie dokumentów, grypsów, relacje, zdjęcia, a także podobizny dowódców partyzanckich, broń oraz narzędzia tortur używane przez gestapo. Zwiedzili również zachowane w pierwotnym stanie karcery, gdzie pokazane są Protokoły wykonania wyroków śmierci. Wyroki te wykonywano w latach 1945 – 1956. W jednej z sal zobaczyli zachowany w sklepieniu hak służący do wykonywania wyroków śmierci przez powieszenie. Szczególne wrażenie zrobił na nich, stworzony w zaułku przy bocznej bramie, Mur Pamięci poświęcony tym, którzy zginęli w więzieniu przy ulicy Zamkowej lub stąd poszli na śmierć w latach 1939- 1956. A w świetnie zachowanej wieży strażniczej, dzięki prezentacji multimedialnej, zapoznali się na z biografiami więźniów.