ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE – Szkicujemy plan naszego terenu

17 listopada 2014 r. ze względu na brzydką pogodę i szybko zapadający zmierzch patrolowicze odbyli zajęcia dydaktyczne w szkole. Celem ich spotkania było wykonanie szkiców terenu wyznaczonego do opieki w trakcie trwania konkursu Zielony Patrol.

Na szkicach pojawiły się elementy przyrody ożywionej tj. las, rzeka, łąki, pola uprawne, miejsce gdzie kiedyś znajdował się Staw Białogoński, pomniki przyrody, a także antropologiczne: niektóre budynki,  drogi i mosty na rzece.