WYJŚCIE W TEREN (II)

Celem kolejnego wspólnego wyjścia ZP4 i ZP3 (24 października 2014 r.)  było zebranie informacji, potrzebnych do wykonania „karty pracy”. Uczestnicy  zajęć zastanawiali się nad głównymi źródłami zanieczyszczeń powietrza w przydzielonych obszarach oraz z „dużym poświęceniem” szukali porostów, które są wyznacznikiem czystości powietrza. Określali typ plech, kształt, barwę oraz dokonywali identyfikacji i odczytywali na skali porostowej stopień zanieczyszczenia środowiska.

Okazało się, że na terenie nr 3 występują głównie porosty skorupiaste (misecznica proszkowata – Lecanora conizaeoides i złotorosty – Xanthoria candelaria oraz Xanthoria parietina) i proszkowate (liszajec- Lepraria sp.). Według 7 stopniowej „skali porostowej” jest to 2/3 strefa skażenia  tzw.  strefa osłabionej wegetacji, czyli gatunki należące do najbardziej odpornych na zanieczyszczenia.  Jednak w na terenie nr 4, bliżej rzeki Bobrzy, występują duże ilości porostów listkowatych np. pustułki (pustułka pęcherzykowata – Hypogymnia psysodes) i  płucniki (płucnik modry – Platismatia glauca). Według  „skali porostowej” jest to 4/5 strefa skażenia.