Wycieczka rowerowa do rezerwatów przyrody

6 kwietnia 2016 r. uczniowie Gimnazjum Nr 27 po zimowej przerwie udali się pod opieką p. G. Kotwy i p. M. Gębskiego na wycieczkę rowerową. Ich celem ponownie były dwa kieleckie rezerwaty.

Wychowankowie zapuścili się w głąb lasu, przejechali przez mostek na rzece Bobrza (przy byłym Stawie Białogońskim) i przez Pietraszki udali się do pierwszego z odwiedzanych rezerwatów, czyli na Karczówkę, która jest rezerwatem krajobrazowym, częściowym, o powierzchni 26,55 ha, utworzonym w 1953 roku. Obejmuje wzgórze Karczówka (najwyższe wzniesienie Pasma Kadzielniańskiego – 340 m n.p.m.) z wyjątkiem części północnego stoku (będącego własnością księży Pallotynów) oraz samego wierzchołka zwieńczonego zabudowaniami kościoła św. Karola Boromeusza i klasztoru pobernardyńskiego ufundowanego przez biskupa Marcina Szyszkowskiego.

Kolejnym przystankiem był Park Miejski, gdzie po krótkim odpoczynku udali się w kierunku drugiego rezerwatu tym razem przyrody nieożywionej – Kadzielni. Jest to rezerwat geologiczny, który ma chronić ze względów naukowych, dydaktycznych i krajobrazowych grupy skał wapiennych o malowniczym kształtowaniu, z żyłami kalcytu i stanowiskiem rzadkich roślin, szczególnie ze względu na niezwykle cenne znaleziska paleontologiczne.

Następnie udali się w drogę powrotną ścieżką rowerową prowadzącą wzdłuż ul. Krakowskiej.