Wycieczka rowerowa do Podzamcza Piekoszowskiego

Jazda na rowerze stała się dla wielu wychowanków jednym z ulubionych sposobów na poznanie ziemi świętokrzyskiej oraz alternatywnym sposobem spędzania czasu wolnego.

Korzystając więc z pięknej, wrześniowej pogody (18 września 2015 r.) wychowankowie MOW Kielce, pod opieką p. G. Kotwy i p. M. Gębskiego, udali się na wycieczkę rowerową. Chcąc zapoznać się z walorami turystycznymi, przyrodniczymi i historycznymi ziemi świętokrzyskiej, jako cel swojej wyprawy obrali ruiny pałacu w Podzamczu Piekoszowskim. Tym razem trasa, opracowana przez opiekunów, była bardzo różnorodna. Wiodła częściowo ruchliwą drogą wojewódzką nr 786, drogami żwirowymi, a także polnymi (teren rezerwatu „Chelosiowa Jama”). Jej fragment stanowił również Szlak Architektury Obronnej.

Pałac, który mieli okazję zobaczyć powstał w połowie XVII w. Wzorowany był na pałacu biskupów krakowskich w Kielcach. Budowlę usytuowano na wzgórzu otoczonym podmokłym terenem, w późniejszych czasach częściowo osuszonym. Położenie oraz rozwinięcie konstrukcji obronnej w otwartą rezydencję pałacową nadawało jej walorów militarnych. W narożach budowli znajdują się „zamkowe” sześcioboczne baszty, które mają znaczenie jedynie dekoracyjne oraz symboliczne, które miało na celu podkreślenie pozycji społecznej  właściciela. Po pożarze w połowie XIX w. rezydencja już nigdy nie odzyskała dawnej świetności. Obecnie stanowi ona ruinę z bardzo dobrze zachowanym ciągiem murów i pałacowych pomieszczeń.