WYCIECZKA DO LUBLINA

30 marca 2012 r. pod opieką p. E. Wesołowskiej, p. M. Gębskiego i p. dyr. Sz. Guźniczaka byliśmy na wycieczce w Lublinie. Naszą wędrówkę rozpoczęliśmy od zwiedzania Starego Miasta. Średniowieczny układ przestrzenny zachwycił nas swoją autentycznością. W obrębie  murów Starego Miasta zobaczyliśmy wiele zabytków architektury z różnych epok.

Centralnym punktem, naszej wycieczki było Muzeum na Majdanku, które obejmuje teren byłego hitlerowskiego obozu koncentracyjnego. Jest to miejsce gdzie zginęło kilkadziesiąt tysięcy osób z 26 państw Europy, głównie Polaków, Żydów i Rosjan.  Na chwilę zadumy zatrzymaliśmy się przed pomnikiem i mauzoleum z prochami upamiętniającymi męczeństwo pomordowanych.