WIZYTA W OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W NOWINACH

2 kwietnia 2012 roku członkowie Zielonego Patrolu udali się do Oczyszczalni Ścieków „Sitkówka”. Zwiedzanie było możliwe dzięki życzliwości kierownictwa Wodociągów Kieleckich Sp. z o.o. oraz dyrekcji oczyszczalni, za co serdecznie dziękujemy.

Na wstępie pan dr Czuba przedstawił uczniom  historię oczyszczania ścieków w Kielcach, która sięga lat trzydziestych XX wieku. Po II wojnie światowej rozwój miasta i postępująca urbanizacja zadecydowały o konieczności budowy nowej oczyszczalni, usytuowanej poza terenem miasta, w oddalonej od Kielc o blisko 10 km Sitkówce. W roku 1999 Spółka rozpoczęła aktywne starania na rzecz pozyskania z Unii Europejskiej dofinansowania dla zadania „Rozbudowa i modernizacja Oczyszczalni Ścieków Sitkówka dla miasta Kielce”. Działania te uwieńczone zostały uzyskaniem w 2005 r. decyzji Komisji Europejskiej o przyznaniu dofinansowania z Funduszu Spójności na realizację tego priorytetowego dla regionu świętokrzyskiego przedsięwzięcia proekologicznego. Projekt obejmujący swym zakresem zarówno proces oczyszczania ścieków, jak również budowę instalacji termicznego unieszkodliwiania osadów ściekowych, rozwiązuje w sposób ostateczny problemy eksploatacyjne oczyszczalni w Sitkówce.

Uczniowie dowiedzieli się także, że obecnie Oczyszczalnia Ścieków w Sitkówce jest jedną z najnowocześniejszych oczyszczalni w Polsce, która nawet produkuje tzw. zieloną energię.

Dzięki uprzejmości pracowników Oczyszczalni po dokładnym omówieniu procesu oczyszczania ścieków w oczyszczalni  uczniowie mogli też obejrzeć budynki znajdujące się na terenie zakładu oraz dowiedzieć się o funkcji każdego z nich. Byli pod wrażeniem wielkości oczyszczalni a szczególnie zadziwiło ich to, że na jej terenie nie unosi się żaden przykry zapach.