ŚLADAMI ŻEROMSKIEGO

22 kwietnia 2013 r. uczniowie wchodzący w skład patrolu nr 3 i 4 wzięli udział w rajdzie „Śladami Stefana Żeromskiego”. Zwiedzili Muzeum Lat Szkolnych Stefana Żeromskiego mieszczące się w budynku Męskiego Gimnazjum Rządowego, do którego Żeromski został przyjęty w 1874. Odszukali również miejsce zamieszkania w latach 1881-83 przy ul. Sukowskiej (obecnie Wojska Polskiego 28), miejsce pobytu w domu przy pl. Wolności (Pl. Wolności 6) i pomnik w Parku Miejskim.

Następnego dnia patrolowicze kontynuowali „tropienie śladów” St. Żeromskiego. Tym razem udali się do Ciekot, które są miejscem dzieciństwa pisarza. Na miejscu znajduje się teren zwany „Żeromszczyzną”, gdzie u stóp góry Radostowej stał dwór rodziny Żeromskich, co upamiętnia tablica wykonana z czerwonego piaskowca: „Stefan Żeromski przeżył tu lata dziecięce i młodzieńcze 1869-1883”. Ponadto obejrzeli Centrum Edukacyjne „Szklany Dom”, nawiązujące w formie architektonicznej do literackiej wizji Stefana Żeromskiego. W jego skład wchodzą dwa budynki: Szklany Dom i Dworek Stefana Żeromskiego. Następnie odbyli spacer po Puszczy Jodłowej i zwiedzili kapliczkę w św. Katarzynie. Stoi ona na terenie dawnego cmentarza grzebalnego, który był ustanowiony w 1723 roku. Kapliczka przyjęła nieoficjalną nazwę kapliczki Żeromskiego, od wydarzenia, które miało miejsce 2 sierpnia 1882 roku. Dwaj uczniowie kieleckiego gimnazjum – Stefan Żeromski i Jan Stróżecki, schodzili z Łysicy i w owej kapliczce postanowili się schronić przed deszczem. Podczas tego pobytu postanowili uwiecznić swoją obecność – wydrapali na jednej ze ścian pod napisem powstańca z 1863 r. swoje nazwiska i datę, które widnieją do dziś. Potem patrolowicze udali się do Leszczyn, gdzie w kruchcie kościoła parafialnego p.w. św. Jacka znajduje się epitafium rodziców Żeromskiego: matki Józefaty z Katerlów Żeromskiej oraz ojca Wincentego Żeromskiego. Wmurowane w 1950 r. staraniem córki pisarza,  Moniki Żeromskiej.