Seminarium w ramach projektu „PI Wczoraj wykluczenie jutro zatrudnienie”

8 listopada 2013 r. w murach naszego Ośrodka gościły osoby związane z wdrażaniem innowacyjnego projektu edukacyjnego „PI Wczoraj wykluczenie jutro zatrudnienie”, czyli przedstawiciele  Stowarzyszenia PROREW, Stowarzyszenia Integracja i Rozwój, Grona Targowego Kielce, Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Uniwersytetu Jana Kochanowskiego oraz przedstawiciele Ośrodków (MOW Zawichost, MOW Podzamcze i MOW Rembów) i pracodawcy biorący udział w projekcie.

Zanim zaproszeni goście rozpoczęli dyskusję i dzielenie się spostrzeżeniami na temat przebiegu testowania produktu, mieli możliwość obejrzenia akademii związanej z przypadającym w listopadzie świętem  narodowym oraz zwiedzili budynek naszego Ośrodka.