Przetargi

USŁUGA RESTAURACYJNA POLEGAJĄCA NA PRZYGOTOWANIU I DOWIEZIENIU POSIŁKÓW DO SIEDZIBY MŁODZIEŻOWEGO OŚRODKA WYCHOWAWCZEGO W KIELCACH w ROKU 2016

Pliki do pobrania

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1

Informacja o wynikach przetargu