Hasło przewodnie konkursu: „Myślimy globalnie, działamy lokalnie”

Obowiązujący Program ochrony środowiska dla Miasta Kielce uchwalony w lipcu 2004 r. uznał za wiodący priorytet dla wszelkich działań najważniejszych w dziedzinie ochrony środowiska i zasobów przyrodniczych naszego miasta – edukację ekologiczną i kształtowanie postaw sprzyjających zrównoważonemu rozwojowi Kielc. Właśnie dlatego został stworzony konkurs Zielony Patrol, przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych klas IV-VI oraz szkół gimnazjalnych. Celem jest ukształtowanie wśród młodych ludzi poczucia odpowiedzialności za nasze miasto poprzez włączenie młodzieży szkolnej w procesy podejmowania decyzji związanych ze środowiskiem Kielc, nadzorem nad właściwym utrzymaniem terenów rekreacyjnych, nadwodnych i leśnych miasta. Umożliwi to w zadaniach konkursowych ocena zmian zachodzących w środowisku przyrodniczym w wyniku oddziaływania człowieka i ich wpływu na jakość życia mieszkańców, a także kształtowanie umiejętności znajdowania środków zaradczych w sytuacji stwierdzonych zagrożeń.

W Gimnazjum nr 27 działają dwa patrole:

  • Zielony Patrol nr 2 (opiekunowie: E. Wesołowska i P. Polak)
  • Zielony Patrol nr 7 (opiekunowie: K. Pióro i R. Piotrowicz)

 BADANIE WODY II

29 kwietnia 2015 r. uczniowie wykonali analizę wody pobranej z rzeki Bobrzy (poniżej dopływu Sufragańca) w dniu poprzednim. Celem tej analizy było porównanie czystości wody z wynikami...

Staw Białogoński jako krajobraz kulturowy – zajęcia teoretyczne

28 kwietnia 2015 r. patrolowicze odbyli zajęcia teoretyczne, w czasie których poznali historię i cel powstania na początku XIX wieku. tzw. Stawu Białogońskiego jako krajobrazu kulturowego....

WYJŚCIE W TEREN (IX)

22 kwietnia 2015 r. w związku z przypadającym na ten dzień Światowego Dnia Ziemi patrolowicze, z klas I i II, którzy nie brali udziału w testach gimnazjalnych, udali się w teren. Tym razem...

SEGREGACJA ODPADÓW – Zajęcia dydaktyczne

W tym roku Światowy Dzień Ziemi ponownie przypadał w bardzo „niekorzystnym” dniu, bo w czasie testów gimnazjalnych. W celu przyjemnego odstresowania 21 kwietnia 2014 r., już po testach z...

WYJŚCIE W TEREN (VIII)

No i w końcu się doczekaliśmy! 20 kwietnia 2015 r. patrolowicze udali się na kolejny, już w pełni wiosenny obchód terenu. Jego  głównym celem było obserwacja lasu wiosną z uwzględnieniem...