Hasło przewodnie konkursu: „Myślimy globalnie, działamy lokalnie”

Obowiązujący Program ochrony środowiska dla Miasta Kielce uchwalony w lipcu 2004 r. uznał za wiodący priorytet dla wszelkich działań najważniejszych w dziedzinie ochrony środowiska i zasobów przyrodniczych naszego miasta – edukację ekologiczną i kształtowanie postaw sprzyjających zrównoważonemu rozwojowi Kielc. Właśnie dlatego został stworzony konkurs Zielony Patrol, przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych klas IV-VI oraz szkół gimnazjalnych. Celem jest ukształtowanie wśród młodych ludzi poczucia odpowiedzialności za nasze miasto poprzez włączenie młodzieży szkolnej w procesy podejmowania decyzji związanych ze środowiskiem Kielc, nadzorem nad właściwym utrzymaniem terenów rekreacyjnych, nadwodnych i leśnych miasta. Umożliwi to w zadaniach konkursowych ocena zmian zachodzących w środowisku przyrodniczym w wyniku oddziaływania człowieka i ich wpływu na jakość życia mieszkańców, a także kształtowanie umiejętności znajdowania środków zaradczych w sytuacji stwierdzonych zagrożeń.

W Gimnazjum nr 27 działają dwa patrole:

  • Zielony Patrol nr 2 (opiekunowie: E. Wesołowska i P. Polak)
  • Zielony Patrol nr 7 (opiekunowie: K. Pióro i R. Piotrowicz)

 CZYSZCZENIE BUDEK LĘGOWYCH

Teren wokół MOW Kielce jest bardzo chętnie „zamieszkiwany” i odwiedzany przez wiele gatunków ptaków. 6 maja 2015 r. patrolowicze  przystąpili do czyszczenia budek lęgowych, które na...

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE – Rezerwaty Kielc w teorii cz. 3

6 maja 2015 r. odbyły się trzecie zajęcia dotyczące form ochrony przyrody w naszym mieście. Najpierw uczniowie wyszukiwali korzystając z różnych źródeł wiedzy informacje na temat wybranego...

ZACHĘCANIE „SĄSIADÓW” DO SPRZĄTANIA PO PSICH ODCHODACH

Miłośnicy zwierząt, czyli członkowie Zielonego Patrolu 3 i 4 włączyli się w akcję zachęcająca do sprzątania po swoich pupilach. Popołudniową porą 4 maja 2015 r., korzystając z pięknej...

WYJŚCIE W TEREN (XI)

W dniu 4 maja 2015 r. patrolowicze z ZP 4 i ZP 3 podczas kolejnego obchodu terenów przynależnych do opieki odnaleźli miejsce, w którym znajdowały się wielkogabarytowe odpady (sprzęt...

WYJŚCIE W TEREN (X)

29 kwietnia 2015 r. patrolowicze ponownie wybrali się w teren. Tym razem ich celem było zapoznanie z miejscem historycznym, czyli z terenem gdzie kiedyś znajdował się „słynny Staw...