Hasło przewodnie konkursu: „Myślimy globalnie, działamy lokalnie”

Obowiązujący Program ochrony środowiska dla Miasta Kielce uchwalony w lipcu 2004 r. uznał za wiodący priorytet dla wszelkich działań najważniejszych w dziedzinie ochrony środowiska i zasobów przyrodniczych naszego miasta – edukację ekologiczną i kształtowanie postaw sprzyjających zrównoważonemu rozwojowi Kielc. Właśnie dlatego został stworzony konkurs Zielony Patrol, przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych klas IV-VI oraz szkół gimnazjalnych. Celem jest ukształtowanie wśród młodych ludzi poczucia odpowiedzialności za nasze miasto poprzez włączenie młodzieży szkolnej w procesy podejmowania decyzji związanych ze środowiskiem Kielc, nadzorem nad właściwym utrzymaniem terenów rekreacyjnych, nadwodnych i leśnych miasta. Umożliwi to w zadaniach konkursowych ocena zmian zachodzących w środowisku przyrodniczym w wyniku oddziaływania człowieka i ich wpływu na jakość życia mieszkańców, a także kształtowanie umiejętności znajdowania środków zaradczych w sytuacji stwierdzonych zagrożeń.

W Gimnazjum nr 27 działają dwa patrole:

  • Zielony Patrol nr 2 (opiekunowie: E. Wesołowska i P. Polak)
  • Zielony Patrol nr 7 (opiekunowie: K. Pióro i R. Piotrowicz)

 Gra Miejska „HIT”

5 grudnia 2015 r. uczniowie Gimnazjum nr 27 (przedstawiciele Zielonego Patrolu nr 2 i 7) wraz z opiekunami p. K. Pióro, p. R. Piotrowiczem i p. P. Polakiem, wzięli udział w grze miejskiej...

„Mieszkańcu szanuj swoje środowisko!”

18 września 2015 r. wychowankowie MOW Kielce wzięli udział (pod opieką p. K. Pióro, p. E. Wesołowskiej, p. R. Piotrowicza i p. P. Polaka) w zorganizowanej przez kielecką Straż Miejską Akcji...

Wycieczka nagroda – Sandomierz

16 czerwca 2015 r. osoby wyróżnione w II etapie konkursu Zielony Patrol udały się pod opieką p. K. Pióro i p. P. Polaka na wycieczkę do Sandomierza. Zwiedzanie miasta położonego na siedmiu...

Podsumowanie VII edycji konkursu Zielony Patrol

10 czerwca 2015 r. na Małej Scenie Kieleckiego Centrum Kultury odbyła się uroczystość wręczenia nagród dla najlepszych zespołów, które wzięły udział w VII już edycji konkursu Zielony...

Zlot Zielonych Patroli 2015

29 maja 2015 r. odbył się „Zlot Zielonych Patroli”. Impreza ta jak co roku składała się z dwóch części, czyli rajdu pieszego i zlotu. Wychowankowie MOW Kielce wyruszyli  z tarasu...