Hasło przewodnie konkursu: „Myślimy globalnie, działamy lokalnie”

Obowiązujący Program ochrony środowiska dla Miasta Kielce uchwalony w lipcu 2004 r. uznał za wiodący priorytet dla wszelkich działań najważniejszych w dziedzinie ochrony środowiska i zasobów przyrodniczych naszego miasta – edukację ekologiczną i kształtowanie postaw sprzyjających zrównoważonemu rozwojowi Kielc. Właśnie dlatego został stworzony konkurs Zielony Patrol, przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych klas IV-VI oraz szkół gimnazjalnych. Celem jest ukształtowanie wśród młodych ludzi poczucia odpowiedzialności za nasze miasto poprzez włączenie młodzieży szkolnej w procesy podejmowania decyzji związanych ze środowiskiem Kielc, nadzorem nad właściwym utrzymaniem terenów rekreacyjnych, nadwodnych i leśnych miasta. Umożliwi to w zadaniach konkursowych ocena zmian zachodzących w środowisku przyrodniczym w wyniku oddziaływania człowieka i ich wpływu na jakość życia mieszkańców, a także kształtowanie umiejętności znajdowania środków zaradczych w sytuacji stwierdzonych zagrożeń.

W Gimnazjum nr 27 działają dwa patrole:

  • Zielony Patrol nr 2 (opiekunowie: E. Wesołowska i P. Polak)
  • Zielony Patrol nr 7 (opiekunowie: K. Pióro i R. Piotrowicz)

 BUDKI LĘGOWE

Z końcem października członkowie Patrolu nr 3 wraz z Patrolem nr 4 przystąpili do czyszczenia budek lęgowych, które wiosną 2011 r. zostały zawieszone na terenie Ośrodka. W czasie prac...

BIEG PATROLOWY „HIT”

W sobotę, 21 października 2011 r. uczniowie naszej szkoły, pod opieką liderów Zielonych Patroli, wzięli udział w biegu „HiT”, czyli Historia i Tradycja Kielc, zorganizowanym przez Urząd...

ISTEBNA I NIE TYLKO…

Czekaliśmy, czekaliśmy, aż w końcu nadszedł ten dzień. 19 września 2011 r. o 8 rano pod nasz Ośrodek zajechał autobus, który zabrał nas do Istebnej. Po długiej podróży dotarliśmy na...

MIĘDZYNARODOWA AKCJA – „SPRZĄTANIE ŚWIATA”

W dniu 16 września 2011 r. wszyscy uczniowie Gimnazjum nr 27 wzięli udział w akcji „Sprzątanie Świata”. Pod opieką nauczycieli porządkowali teren przylegający do Młodzieżowego Ośrodka...