Hasło przewodnie konkursu: „Myślimy globalnie, działamy lokalnie”

Obowiązujący Program ochrony środowiska dla Miasta Kielce uchwalony w lipcu 2004 r. uznał za wiodący priorytet dla wszelkich działań najważniejszych w dziedzinie ochrony środowiska i zasobów przyrodniczych naszego miasta – edukację ekologiczną i kształtowanie postaw sprzyjających zrównoważonemu rozwojowi Kielc. Właśnie dlatego został stworzony konkurs Zielony Patrol, przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych klas IV-VI oraz szkół gimnazjalnych. Celem jest ukształtowanie wśród młodych ludzi poczucia odpowiedzialności za nasze miasto poprzez włączenie młodzieży szkolnej w procesy podejmowania decyzji związanych ze środowiskiem Kielc, nadzorem nad właściwym utrzymaniem terenów rekreacyjnych, nadwodnych i leśnych miasta. Umożliwi to w zadaniach konkursowych ocena zmian zachodzących w środowisku przyrodniczym w wyniku oddziaływania człowieka i ich wpływu na jakość życia mieszkańców, a także kształtowanie umiejętności znajdowania środków zaradczych w sytuacji stwierdzonych zagrożeń.

W Gimnazjum nr 27 działają dwa patrole:

  • Zielony Patrol nr 2 (opiekunowie: E. Wesołowska i P. Polak)
  • Zielony Patrol nr 7 (opiekunowie: K. Pióro i R. Piotrowicz)

 GEOEDUKACJA – REZERWAT WIETRZNIA

10 listopada 2012 r. uczniowie zapoznali się z ekspozycją Centrum Geoedukacji, czyli nowoczesną atrakcją geoturystyczną na trasie „Świętokrzyskiego Szlaku Archeogeologicznego”.  W...

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE W NADLEŚNICTWIE ZAGNAŃSK

22 października 2012 r. uczniowie Gimnazjum nr 27 pod opieką p. K. Pióro i p. G. Kotwy udali się do Nadleśnictwa Zagnańsk, aby wziąć udział w zajęciach dydaktycznych. Wychowankowie...

HIT

20 października 2012 r. wzięliśmy udział w Grze Miejskiej ” Historia i Tradycje Kielc” – imprezie inaugurującej V edycję konkursu Zielony Patrol. Wzorem lat ubiegłych...

ŚWIĘTO DRZEWA

Gdy jesienią opadają z drzewa liście robi się smutno. Wiosną gdy przyroda się odradza, uświadamia ludziom, że życie wprawdzie się zmienia, ale nigdy nie kończy. Drzewo jest nadzieją...

JESIENNY PIKNIK W NADLEŚNICTWIE

W ramach edukacji ekologicznej 27 września 2012 r. 10 patrolowiczów z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego, pod opieką p. E. Wesołowskiej, p. G. Kotwy i p. M. Piecaby, wzięło udział w...