Hasło przewodnie konkursu: „Myślimy globalnie, działamy lokalnie”

Obowiązujący Program ochrony środowiska dla Miasta Kielce uchwalony w lipcu 2004 r. uznał za wiodący priorytet dla wszelkich działań najważniejszych w dziedzinie ochrony środowiska i zasobów przyrodniczych naszego miasta – edukację ekologiczną i kształtowanie postaw sprzyjających zrównoważonemu rozwojowi Kielc. Właśnie dlatego został stworzony konkurs Zielony Patrol, przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych klas IV-VI oraz szkół gimnazjalnych. Celem jest ukształtowanie wśród młodych ludzi poczucia odpowiedzialności za nasze miasto poprzez włączenie młodzieży szkolnej w procesy podejmowania decyzji związanych ze środowiskiem Kielc, nadzorem nad właściwym utrzymaniem terenów rekreacyjnych, nadwodnych i leśnych miasta. Umożliwi to w zadaniach konkursowych ocena zmian zachodzących w środowisku przyrodniczym w wyniku oddziaływania człowieka i ich wpływu na jakość życia mieszkańców, a także kształtowanie umiejętności znajdowania środków zaradczych w sytuacji stwierdzonych zagrożeń.

W Gimnazjum nr 27 działają dwa patrole:

  • Zielony Patrol nr 2 (opiekunowie: E. Wesołowska i P. Polak)
  • Zielony Patrol nr 7 (opiekunowie: K. Pióro i R. Piotrowicz)

 Wycieczka rowerowa do rezerwatów przyrody

6 kwietnia 2016 r. uczniowie Gimnazjum Nr 27 po zimowej przerwie udali się pod opieką p. G. Kotwy i p. M. Gębskiego na wycieczkę rowerową. Ich celem ponownie były dwa kieleckie...

Wizyta saperów, czyli co możemy znaleźć podczas spacerów w lesie

W dniu 31 marca 2016 r. gościliśmy plutonowego Lecha Snopa i starszego kaprala Sebastiana Tosnowca z Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych. Podczas prelekcji na temat „Zasady postępowania...

Podsumowanie I etapu Konkursu Zielony Patrol

W dniu 22 marca 2016 r. uczniowie najbardziej zaangażowani w działania Zielonych Patroli spotkali się w Kinie Moskwa na podsumowaniu pierwszego etapu VIII edycji Konkursu. Wybrani uczniowie mieli...

Prelekcja o odpadach

22 lutego 2016 r. w murach Ośrodka zagościła p. Wioletta Czarnecka z Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska Urzędu Marszałkowskiego woj. świętokrzyskiego. W czasie tego...

Dokarmianie ptaków – współpraca z nadleśnictwem

Ptaki to najwięksi sprzymierzeńcy leśników w walce ze szkodnikami, czyli owadami. Gdy nadchodzi sroga zima warto zadbać o skrzydlatych pomocników, ponieważ mają one ograniczony dostęp do...