Hasło przewodnie konkursu: „Myślimy globalnie, działamy lokalnie”

Obowiązujący Program ochrony środowiska dla Miasta Kielce uchwalony w lipcu 2004 r. uznał za wiodący priorytet dla wszelkich działań najważniejszych w dziedzinie ochrony środowiska i zasobów przyrodniczych naszego miasta – edukację ekologiczną i kształtowanie postaw sprzyjających zrównoważonemu rozwojowi Kielc. Właśnie dlatego został stworzony konkurs Zielony Patrol, przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych klas IV-VI oraz szkół gimnazjalnych. Celem jest ukształtowanie wśród młodych ludzi poczucia odpowiedzialności za nasze miasto poprzez włączenie młodzieży szkolnej w procesy podejmowania decyzji związanych ze środowiskiem Kielc, nadzorem nad właściwym utrzymaniem terenów rekreacyjnych, nadwodnych i leśnych miasta. Umożliwi to w zadaniach konkursowych ocena zmian zachodzących w środowisku przyrodniczym w wyniku oddziaływania człowieka i ich wpływu na jakość życia mieszkańców, a także kształtowanie umiejętności znajdowania środków zaradczych w sytuacji stwierdzonych zagrożeń.

W Gimnazjum nr 27 działają dwa patrole:

  • Zielony Patrol nr 2 (opiekunowie: E. Wesołowska i P. Polak)
  • Zielony Patrol nr 7 (opiekunowie: K. Pióro i R. Piotrowicz)

 PORZĄDKOWANIE TERENU PRZY POMNIKACH PRZYRODY II

23 października  2014 r. patrolowicze (ZP3 i ZP4) ponownie zajęli się porządkowaniem terenu znajdującego się przy zespole pomników przyrody „Dobromyśl”. Wygrabili liście, pozbierali...

Święto Drzewa

Od kilku lat w dniu 10 października w Polsce obchodzony jest Dzień Drzewa, organizowany przez stowarzyszenia ekologiczne i szkoły i nadleśnictwa. W ramach tego święta prowadzona jest akcja...

BADANIE WODY

4 października 2014 r. uczniowie wykonali analizę wody pobranej z rzeki Bobrzy przy mostku łączącym Dobromyśl z Pietraszkami oraz poniżej miejsca dopływu Sufraganca. Celem tej analizy było...

WYJŚCIE W TEREN (I)

4 października 2014 r. korzystając z pięknej jesiennej pogody Zielony Patrol nr 4  (wraz z ZP nr 3) wyruszył na pierwszy obchód terenu. Zadaniem Patrolu było zapoznanie się z przydzielonym mu...

„Romeo i Julia” w Targach Kielce

3 października 2014 r. W Targach Kielce odbyło się podsumowanie dziesięcioletniej przygody z unijnymi funduszami. 25 kieleckich szkół zaprezentowało swoje projekty unijne z „Kapitału...