Dwudniowy rajd pieszy

26 maja 2014 r. wychowankowie MOW Kielce udałi się pod opieką p. E. Lisowskiej – Słoń i p. M. Piecaby na dwudniową wędrówkę po Górach Świętokrzyskich.

Jako miejsce startowe obrana została, znajdująca się u stóp najwyższego szczytu Gór Świętokrzyskich – Łysicy, Św. Katarzyna.  Zwiedzili Muzeum Minerałów i Skamieniałości, gdzie zobaczyli największy kryształ górski w Polsce. Zobaczyli Kapliczkę św. Franciszka z XIX w. oraz źródełko, z którego wypływa lekko zmineralizowana woda uznawana przez miejscową ludność za leczniczą. Następnie udali się na Łysicę, czyli najwyższy szczyt Gór Świętokrzyskich o wysokości 611,8 m n.p.m. Po nasyceniu oczu pięknymi widokami, które roztaczają się z tego miejsca powędrowali w kierunku zalesionej przełęczy (544 m n.p.m.), gdzie znajduje się kapliczka pod wezwaniem św. Mikołaja – patrona pielgrzymów i podróżnych, a stamtąd skierowali się przez Kakomin, Przełęcz Hucką (495 m n.p.m.) na Święty Krzyż. Tam zwiedzili Klasztor wraz z Muzeum Misyjnym, Muzeum Przyrodnicze, platformę widokową i traktem Królewskim zeszli do Nowej Słupi  gdzie mieli nocleg.

Następnego dnia udali się na  Górę Chełmową (351 m n.p.m.), którą porasta drzewostan objęty ochroną już w 1920 r. tworząc pierwszy na terenie Gór Świętokrzyskich rezerwat przyrody (chroniony jest tu m.in. modrzew polski, wyodrębniony z gatunku europejskiego przez M. Raciborskiego). Przy wielu drzewach od strony południowej zobaczyli znajdujące się okazałe mrowiska. Po spotkaniu z mrówkami udali się do Pokrzywianki, a stamtąd szlakiem niebieskim do Grzegorzewic, gdzie zobaczyli Kościół pw. św. Jana Chrzciciela, Park podworski – z czterema ogromnymi, ponad 400-letnimi dębami oraz zbudowany w połowie XIX w. dwór (w stylu klasycystycznym), który w następnych latach zaś rozbudowano i przekształcono w pałac. Po krótkim odpoczynku pomaszerowali przez Wałsnów (w XVI w. wieś była własnością Mikołaja Kochowskiego brata Jana Kochanowskiego), Starą Słupię do Nowej Słupi, skąd odjechali do Kielc.