Belgia – Bez miejsca na podium, ale z nagrodą!!!

W dniu 28 listopada 2011 roku 5 naszych kolegów, pod opieką p. E. Wesołowskiej, p. M. Peterko – Wawszczyk i p. M. Piecaby, wzięło udział w V Pikniku Europejskim zorganizowanym przez Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Skarżysku. Gimnazjum przy MOW Kielce reprezentowało jedno z państw UE – Belgię.

Na piknik, który odbywał się pod hasłem ,,Z pasją odkrywamy Europę”, przybyli przedstawiciele władz powiatu, miasta, kuratorium oświaty, dyrektorzy placówek, policji i przede wszystkim reprezentanci ośrodków z województwa świętokrzyskiego. Głównym punktem tegorocznej edycji był quiz wiedzy na temat krajów członkowskich, w którym do wygrania były atrakcyjne nagrody.

Ostatecznie najlepiej na pytania odpowiadali przedstawiciele z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego z Zawichostu. Turniej wiedzy urozmaicony został występami artystycznymi osób z placówek specjalnych. Oprócz quizu wiedzy oraz prezentacji artystycznych nasi zawodnicy przygotowali wystawę dotyczącą prezentowanego państwa, jak również zaprezentowali belgijskie potrawy.