BADANIE WODY II

29 kwietnia 2015 r. uczniowie wykonali analizę wody pobranej z rzeki Bobrzy (poniżej dopływu Sufragańca) w dniu poprzednim. Celem tej analizy było porównanie czystości wody z wynikami uzyskanymi w październiku.