BADANIE ILOŚCI TLENKU WĘGLA W WYDYCHANYM POWIETRZU

W ramach projektu Szkoła promująca zalecenia Europejskiego kodeksu walki z rakiem  w dniu 30 kwietnia 2015 r. w naszej szkole przedstawicielka Centrum Onkologii w Kielcach p. Jadwiga Zapała i pracownik Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Kielcach p. Łukasz Fronk przeprowadzili badanie ilości tlenku węgla w wydychanym powietrzu. Jego celem było uświadomienie wychowankom szkodliwości czynnego i biernego palenia tytoniu. Badanie było  krótkie i polegało na głębokim wdechu oraz wdmuchnięciu (po 15 sekundach) zaczerpniętego powietrza do urządzenia przypominającego alkomat. Po chwili pojawiał się wynik. Osoby niepalące powinny mieć w wydychanym powietrzu do 6 jednostek tlenku węgla.

Wynik naszych wychowanków uświadomił im jaki wpływ na ich organizm ma palenie. Po badaniu niektórzy podjęli decyzję o rzuceniu palenia.